Uutiset

Kainon pennut syntyivät 7.1.-19. 7 urosta, 4 narttua. Kaikilla pennuilla on jo koti. /
Kaino's puppies were born on 7.1.-19. 7 males, 4 females. All the puppies already have a home.


Vienon pennut syntyivät 29.12-18. 2 urosta, 6 narttua. Kaikilla pennuilla on jo koti. /
Vieno's puppies were born at 29.12-18. 2 males, 6 females. All the puppies already have a home.Etusivun kuvat:
Aino Ihamäki

Päivitetty 3.3.2019

Kennel Tarita's

Katia Marttila
Koivutie 20
34980 Killinkoski
050-5253544
katia.narva@gmail.com

SEURAAVAT PENTUESUUNNITELMAT KEVÄÄLLE 2019 / Next puppy plans for spring 2019

Suunnitteilla keväälle 2019 hollanninpaimenkoira pk -pentueita sekä mielenkiintoinen karvamuunnosristeytys pitkä & lyhyt-pitkä-risteytys toisessa polvessa. Odotettavissa sekä lyhytkarvaisia että suoraan pitkäkarvaisiksi rekisteröitäviä pentuja.Planned for Spring 2019 
Long-haired Dutch Shepherd puppies and an interesting crossing with a long-haired & short-long crossing in the second generation. Both short-haired and long-haired puppies are expected to be born.