Uutiset

Xenan pennut syntyivät 2.7.2020. 2 urosta ja 4 narttua. Kaikilla pennuilla on jo koti.


Jojon pennut syntyivät
23.5.2020. Viisi urosta ja neljä narttua. Kaikilla pennuilla on jo koti.


Valkoinenpaimenkoira Vienon pennut syntyivät 9.5.2020. Kolme urosta ja neljä narttua. Kaikilla pennuilla on jo koti.


Tarita's kenneliin muutti tammikuun loppupuolella mielenkiintoinen vahvistus Nurmijärven Röykästä, kennel Spasetimesta.
Pitkäkarvainen hollanninpaimenkoiranarttu Spacetime Bahamut, Seita.


Etusivun kuvat:
Aino Ihamäki

Päivitetty 3.6.2020

Kennel Tarita's

Katia Marttila
Koivutie 20
34980 Killinkoski
050-5253544
katia.narva@gmail.com

Kennelneuvonta

Kennelneuvojan luottamustoimi on vapaaehtoistyötä ja kaikki kennelneuvontaan liittyvät asiat käsitellään aina luottamuksellisesti. Kennelliitto vastaa kennelneuvojien koulutuksesta ja kennelneuvojat toimivat aina Kennelliiton alaisuudessa, pääosin oman kennelpiirinsä toimialueella. 

Yhteistyötahoja ovat kaikki eettiseen koiranpitoon sitoutuneet koiranomistajat ja kasvattajat, kennelpiirit, aluekouluttajat sekä eläinsuojeluviranomaiset.

Kennelneuvojan toiminta perustuu Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymään kennelneuvojaohjeeseen. Kennelneuvojien toimintaa ohjaa Kennelliitossa työskentelevä vastuuhenkilö. Käyntejä tehdään pääosin Kennelliiton jäsenten luokse. Kasvattaja tai koiranomistaja voi myös itse osoittaa aktiivisuuttaan ja kutsua kennelneuvojan käynnille.

Kennelneuvojalla on aina mukanaan kuvallinen Suomen Kennelliiton "kennelneuvojakortti", joka tulee esittää käynnin aluksi. Kennelneuvojakortti takaa sen, että kyseessä on Kennelliiton valtuuttama henkilö oikealla asialla, jolloin kasvattaja voi olla varma toiminnan sekä henkilön luotettavuudesta.

Käynnistä tehdään aina kirjallinen kennelkäyntiraportti. Päällimmäinen osa jää asiakkaalle, jolloin hän saa kirjallisen todisteen siitä, että Kennelliiton valtuuttama kennelneuvoja on tutustunut hänen koiranpitoonsa ja kasvatustoimintaansa. Kasvattaja voi halutessaan laittaa raportin vaikkapa kennelin nettisivuille. Näin ostajaehdokkaat näkevät, mitä Kennelliiton kennelneuvoja on kirjannut kasvattajan koiranpidosta. Käyntiraportista näkee myös sen, mihin asioihin käynnillä on kiinnitetty huomiota, mitkä kohdat ovat hienosti ja miltä kasvattajan koiranpito vaikuttaa ulkopuolisen, puolueettoman henkilön silmin katsottuna.

Raporttiin kirjataan käynnillä nähdyt koirat, niiden kunto ja tilat. Keskustellaan kasvattajan tulevaisuudensuunnitelmista tai kasvattajaa mietityttävistä asioista sekä yleisti koiranpidosta. Kennelneuvoja voi antaa neuvoja ja ohjeita, mutta ei määräyksiä. Kennelneuvoja ei ole viranomainen, mutta epäilyissä eläinsuojelutapauksissa kennelneuvoja voi kuitenkin ottaa yhteyttä viranomaisiin. Sillä kennelneuvonjatoimminan yksi kulmakivistä on myös ennaltaehkäistä eläinsuojelullisesti epäilyttävää koiranpitoa.

Joka kasvattajalla on henkilökohtaiset kasvatustavoitteet sekä erilaiset mahdollisuudet toteuttaa suunnitelmiaan tai unelmiaan. Kennelneuvoja tehtävänä ei ole arvostella tai latistaa näitä tavoitteita, vaan tarvittaessa antaa asiantuntemustaan sekä tietämystään kasvattajan toiminnan tueksi. 

Raportin kopio tallennetaan Kennelliitossa, noudattaen Suomen henkilötietosuojalakia sekä määräyksiä. Kennelliito tai kennelneuvoja ei anna mitään tietoja kennelneuvontakäynneistä tai niiden sisällöstä, ilman viranomaisen pyyntöä.